පිළිකා නාශක ඖෂධ වර්ග 27 ක මිල පහළට

ඖෂධ වර්ග 27 ක මිල අඩු කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය කඩිනමින් ප්‍රකාශයට පත් කරන අතර ඉන් පසු පෞද්ගලික රෝහල් නියාමනය කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාශයට පත් කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා සඳහන් කළේ ය.

මේ වනවිට මිල නියාමනය කර ඇති ඖෂධ වර්ග සංඛ්‍යාව 73 කි.

එහි ඖෂධ මිල නියාමන කමිටුවේ සභාපති වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් මහතා සඳහන් කළේ, අදාළ ඖෂධවල වෙළෙඳපොළ මිල ගණන් විශ්ලේෂණය මේ වනවිට අවසන් අදියරට පැමිණ ඇති බවයි.

මිල අඩු කරන ඖෂධ වර්ග අතරට පිළිකා නාශක ඖෂධ වර්ග කිහිපයක්ම ඇතුලත් වේ.

මේ වනවිට අවස්ථා කිහිපයකදී ඖෂධ වර්ග රැසක මිල ගණන් අඩු කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන ඇත.