දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයට ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගෙවීම් පහසුකම්.

No Comments
Electronic Toll Gates

කඩවත – කෙරවලපිටිය මාර්ග කොටස මේ වසරේ මැද භාගය වනවිට දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයට හා කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයට සම්බන්ධ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවද එම ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ එස්. ඕපනායක මහතා සඳහන් කළේය.

ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගෙවීම් පහසුකම් යටතේ පිටවීමේ දොරටුවලදී පැයට කිලෝමීටර් 20 වේගයකින් එම ස්ථානයෙන් ගමන් කිරීමේ විශේෂ පහසුකම් හිමිවන බවද එස්. ඕපනායක මහතා සඳහන් කළේය.

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීම් ක්‍රමය මේ වනවිට කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය තුළ ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන බවත්, කඩවත – කෙරවලපිටිය මාර්ග කොටස අධිවේගී මාර්ගවලට සම්බන්ධ වූ පසු කටුනායක සිට මාතර දක්වා ගමන් කරන වාහන සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගෙවීම් පහසුකම් ලබාදෙන බවද ඒ මහතා පවසා සිටියේය.

එසේම ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගෙවීම් පහසුකම් ඇති කර ගැනීම සඳහා කැලණිය තොරණ හන්දිය හා ජා-ඇළ සහ සීදුව හුවමාරු මධ්‍යස්ථානවලට පාරිභෝගික මධ්‍යස්ථාන තුළින් සිදුකර ගතහැකි බවත්, ඉරිදා හැර අනෙකුත් දිනවල උදෑසන 7.00ත් රාත්‍රී 7.00ත් දක්වා කාලය තුළ මෙම මධ්‍යස්ථාන විවෘතව පවතින බවද අධ්‍යක්ෂවරයා සඳහන් කර සිටියේය.

Ada.lk ඉන්දික හේවාවිතාරණ