රයිගම්පුර හරිත කර්මාන්තපුරයට ප්‍රවේශය ලබාදීමට පැල්පොලට නව අධිවේගී පිවිසුමක්.

දෙස් විදෙස් වෙළඳපොළ ඉලක්ක ජය ගනිමින් දස දහසකට අධික සෘජු රැකියා ප්‍රමාණයක් රයිගම්පුර හරිත කර්මාන්තපුරය හා තාක්ෂණික සංවර්ධන අධිකලාපය මඟින් උත්පාදනය කෙරෙනු ඇතැයිද අපේක්ෂා කෙරේ. ඊට අමතරව තවත් දහස් සංඛ්‍යායාත පිරිසකට මේ හරහා වක්‍ර ආදායම් මාර්ග නිර්මාණය වනු ඇතැයිද ගණන් බලා තිබේ.

No Comments

ඉදිකිර්‍රිම් සිදුවන කළුතර මිල්ලනිය අක්කර 400ක යෝජිත කර්මාන්ත පුරය හා සමගාමීව එයට ප්‍රවේශය ලබාදීමට දක්ශිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගැලනිගම හා දොඩම්ගොඩ පිවිසුම් අතරමැද නව පැල්පොල අධිවේගී පිවිසුමේ ඉදිකිරීම් ලහි ලහියේ.


ඉදිකිරීම් නීරීක්ෂනය

දේශීය වෙළෙඳපොළ මෙන් ම විදේශීය අපනයන වෙළෙදපොළ ඉලක්ක කර ගත් විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට අයත් කර්මාන්තශාලා රැසක්ම මෙහි සිය මෙහෙයුම් කටයුතු ඇරඹීමට නියමිත අතර විශේෂත්වය වන්නේ ආරම්භ කිරීමට යෝජිත එම සියලුම කර්මාන්ත ශාලා ඉතාම පරිසර හිතකාමී ලෙස ඉදි කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.


පැල්පොල නව පිවිසුම ඉදිකිරීම් නීරීක්ෂනයට අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති නිහාල් සුරිආරච්චි මහතා ද එක් වූ අයුරු.