මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය කුරුණෑගල – පුත්තලම A10 මාර්ගයට සම්බන්ධ වන කුරුණෑගල අන්තර් හුවමාරුව.

Central Expressway Section 2 Meerigama – Kurunegala

No Comments


මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා දෙවන කොටස මංතීරු 4කින් ඉදිවේ.

පැයට කි.මී.100ක වේගයෙන් වාහන ධාවනය කළ හැකි පරිදි නිම කෙරෙන මෙහි , අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන 5ක් ඇතුළත්ය. මීරිගම උතුර, නාකුළුගමුව, පොතුහැර, දම්බොක්ක සහ කුරුණෑගල යන ස්ථානයන්හි එම අන්තර් හුවමාරු ස්ථාපිත කෙරේ.

මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා ස්ථාන 4ක පාලම් මතින් අධිවේගී මාර්ගය දිවෙන අතර පාලම්වලින් ආවරණය කෙරෙන දුර ප්‍රමාණය මීටර් 1095කි. මේ 2016 වසරේ ජනවාරි 1 ආරම්භ කල මෙම ව්‍යාපෘතිය වසර 2 හමාරකින් අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

2019 වසරේ මැද භාගය වන විට මෙම අදියරේ ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.
මෙරට අධිවේගී මාර්ග ඉතිහාසය තුළ සුවිශේෂී ස්ථානයක් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ දෙවන අදියර වෙත හිමි වන්නේ, සම්පූර්ණයෙන්ම දේශීය ඉදිකිරීම්කරුවන් විසින් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ දෙවන අදියර ඉදිකිරීම් කටයුතු කිරීම හේතුවෙනුයි.
මීට පෙර මෙරට සිදුකල කිසිදු අධිවේගී මාර්ගයක ප‍්‍රධාන මට්ටමේ ඉදිකිරීම් සඳහා දේශිය ඉදිකිරීම්කරුවන්ගේ දායකත්වය ලබා ගෙන නොමැති අතර මෙම ව්‍යාපෘතියත් සමඟ මෙරට අනාගත දේශීය ඉදිකිරීම් ක්ෂේත‍්‍රය වෙත තවත් මාවතක්ද විවර වනු ඇත.
නව රජය දේශීය ඉදිකිරීම් කරුවන් දිරිගැන්වීම සඳහා ගත් සුවිශේෂ පියවරක් වන මේ තුළින් අනාගතයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු වෙනුවෙන් විදේශ රටවල් වෙත ඇදී යන විශාල මුදල් ප‍්‍රමාණයක් මෙරට තුළ රඳවා ගැනීමටද හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s