මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද ජූලි මස සිට නාගරික උද්‍යානයක් බවට පත් වෙයි.

Meethotamulla Garbage dump to be converted back to an Urban Garden by July.

No Comments

මීතොටමුල්ල කුණු කන්දට විසඳුමක් ලෙස ඒ මත ඉදිකරන උද්‍යානයේ වැඩ රාශියක් මේ වන විට අවසන්ව ඇත.

Construction

එය ලබන ජුලි මාසය වන විට විවෘත කිරිමට හැකියාවක් ඇති බවත් එම ප්‍රදේශය භාර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා සඳහන් කළේය.

අයවැය කාරක සභා විවාදයට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය. මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද නිර්මාණය කළේ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

අක්කර 28ක් පුරාවට මිටර් 21ක් උසකට මෙම කුණු කන්ද නිර්මාණය කල බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

මිතොටමුල්ල කුණු කන්දේ ඉඳිවන උද්‍යානය අක්කර 5ක් බවත් ඉතිරිය යොදාගෙන නගරයක් නිර්මාණය කරන ලෙසත් ඔහු බස්නාහිර හා මහා නගර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාට යෝජනා කළේය.

Ada.lk