මාතර – බෙලිඅත්ත දුම්රිය මගී ප්‍රවාහනය අප්‍රේල් 8 සිට.

Matara – Beliatta railway opens to Public on 8th of April

No Comments

මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා අලුතින් ඉදිකළ දුම්රිය මාර්ගයේ මංගල දුම්රිය අප්‍රියල් 8 වැනි දින පෙරවරු 08.30ට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ධාවනය කෙරේ.

අදියර තුනකින් ඉදිකෙරෙන මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ප්‍රථම අදියර මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා මාර්ගය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 278.2කින් ඉදිකිරීමට ඇස්තමේන්තු කර තිබිණ. මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා ඉදිකළ දුම්රිය මාර්ගය නිල්වලා ගග හරහා ඉදිකර ඇති අතර, දුම්රිය හරස් මාර්ග 18ක්, පාලම් 12 කින් හා බෝක්කු 49 ක්ද, උඩබිම් මාර්ග 31ක්ද, යටබිම් මාර්ග 16 කින්ද සමන්විත වේ.

මාතර දුම්රිය ස්ථානයේ සිට ඉදිකළ දුම්රිය මාර්ගයේ කැකණදුර, බඹරැන්ද, වැවුරුකන්නල හා බෙලිඅත්ත යනුවෙන් ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන හතරකින් ද, පිලදුව, වෙහෙරහේන යන උප දුම්රිය ස්ථාන දෙකකින් ද සමන්විත වේ.

උප දුම්රිය ස්ථාන හැර අනිකුත් ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන වේදිකා තුනකින් සමන්විතව ඉදිකර තිබේ. බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයේ වේදිකාව මීටර් 300ක දිගකින් සමන්විත වන අතර, දුම්රිය මාර්ගය හරහා මාරුවීමට උමං මාර්ග ඉදි කර ඇත.

මාතර බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම දුම්රිය පාලම හා දිගම දුම්රිය බිංගෙය පිහිටා තිබීම විශේෂත්වයකි. ශ්‍රී ලංකා සිතියමේ සඳහන් දිගම බිංගෙය සිංගිමලේ ලෙස එවකට හැඳින්වූයේ දිග මීටර් 559ක් දිග තිබූ නිසාය. නමුත් නාට්ටිකුලම හා කැකනදුර දුම්රිය ස්ථාන අතර ඉදිකළ දුම්රිය බිංගෙය මීටර් 615කින් සමන්විත වීම නිසා එය දිගම බිංගෙය වේ.

මාතර බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගයේ බඹරැන්ද බෙලිඅත්ත අතර ඉදිකළ බිංගෙය මීටර් 268 කින් සමන්විතයි. බඔරැන්ද සිට වැව්රුකන්නල දක්වා කොටසේ කිලෝමීටර් 1. 5ක් දිගින් යුත් ගුවන් පාලමකින් ද සමන්විතය.

මාතර බෙලිඅත්ත දක්වා දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීමෙන් පසු දෙවන අදියර යටතේ බෙලිඅත්ත සිට හම්බන්තොට දක්වා කිලෝ මීටර් 48 කින්ද, තෙවැනි අදියර හම්බන්තොට සිට කතරගම දක්වා කිලෝමීටර් 39 කින්ද දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකෙරේ. මෙහි මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන චීන එක්සිම් බැංකුව සපයන අතර, මධ්‍යම ඉංජිනේරු කාර්යාංශය ප්‍රධාන උපදේශනය යටතේ එහි අධීක්ෂණ කටයතු සිදු කෙරෙන බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Credits : Dinamina.lk