මාතර බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගය හෙට (08) ජනතා අයිතියට

No Comments

ශ්‍රී ලාංකේය දුම්රිය ගමනාගමන ඉතිහාසයේ නව සන්ධිස්ථානයක් සටහන් කරමින් මාතර බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගය හෙට දිනයේ දී විවෘත කෙරෙනවා.  ඒ අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

දකුණුලකට අලුත්මගක් යන තේමාව යටතේ එහි ජාතික උත්සවය පැවැත්වීමට නියමිතයි. එදින උදෑසන නවයට යෙදෙන සුබ මොහොතින් මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ මංගල දුම්රිය ධාවනය සිදු කිරීමට නියමිතයි.

ඉදිරියේ දී  මාතර බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගයේ බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයෙන් ගමන් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති දුම්රිය සංඛ්‍යාව හතක් වන අතර ඉන් එක් දුම්රියක් ගාල්ල දක්වා ද දුම්රිය හතරක් මරදාන දක්වා ද ගමන් කරනවා. සෙසු දුම්රිය දෙක යාපනය සහ වව්නියාව දක්වා ගමන් කිරීමට නියමිතයි. බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයෙන් ගමන් අවසන් කරන දුම්රිය ගණන හයක් වන අතර ඉන් පහක ගමනාන්තය මරදාන ස්ථානයයි. එක් දුම්රියක් වව්නියාව දක්වා ගමන්කරනවා. ලංකාවේ දිගම දුම්රිය පාලම වන වටගම පාලම මාතර බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගයේ දී හමුවනවා. එහි දිග මීටර 1500ක්. එමෙන්ම දෙවන ස්ථානයට දිගින් වැඩිම දුම්රිය පාලම ද මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ දී හමුවීම විශේෂත්වයක්. නිල්වලා ගග හරහා ඉදිකර ඇති එහි දිග මීටර 1400ක්. පොළව මට්ටමේ සිට වැඩිම උසකින් පිහිටා ඇති දුම්රිය පාලම ද මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ වෙහෙරගොඩ ප්‍ර දේශයේ දී දැකගත හැකියි. එය අඩි 61ක උසකින් යුක්තයි.

කැකනදුර දුම්රිය ස්ථානයට යාබදව පිහිටා ඇති දුම්රිය උමග මෙරට දිගින් වැඩිම දුම්රිය උමග බවට පත්වනවා. එය අඩි දෙදහස් දාහතක දිගකින් යුක්තයි. එපමණක් නොව ලංකාවේ දිගම දුම්රිය වේදිකාව බවට පත්වන්නේ බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයේ දුම්රිය වේදිකාවයි. මේ සියලු දේ සමඟ දුම්රිය ඉතිහාසයේ නව කඩඉමක් බවට පත්වෙමින් මාතර බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගය හෙට දිනයේ දී දුම්රිය ගමනාගමනය සදහා විවෘත කෙරෙනු ඇති.