පිළිකා නාශක ඖෂධ වර්ග ඇතුලු වර්ග 27 ක මිල පහළට.

Sri Lanka government has decided to reduce prices of another 27 essential medicines including cancer treatment drugs. The decision to reduce the prices was taken according to National Medicinal Drugs and Devices Policy based on Prof. Senaka Bibile’s Essential Medicines Concept.

No Comments

ඖෂධ වර්ග 27 ක මිල අඩු කිරීමේ වැඩපිළිවෙල අනුව එම ඖෂධ වර්ගවල වෙළෙඳපොල මිල ගණන් විශ්ලේෂණය මේ වනවිට අවසන් අදියරට පැමිණ ඇත.

පිළිකා නාශක ඖෂධ වර්ග ද මෙම ඖෂධ වර්ග 27 අන්තර්ගත වේ.

මේ වනවිට අවස්ථා කිහිපයකදී ඖෂධ වර්ග රැසක මිල ගණන් අඩු කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන ඇත.

මේ වනවිට මිල නියාමනය කර ඇති ඖෂධ වර්ග සංඛ්‍යාව 73 කි.

ඖෂධ වර්ග 27 ක මිල අඩු කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය කඩිනමින් ප්‍රකාශයට පත් කරන අතර ඉන් පසු පෞද්ගලික රෝහල් නියාමනය කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාශයට පත් කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා සඳහන් කළේ ය.