ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමට චීනය පනවා තිබූ සංචාරක තහනම ඉවත්කරයි.

the travel ban on visiting Sri Lanka implemented by China now been lifted to hits being ‘cautious’ when traveling

No Comments

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමට චීනය පනවා තිබූ සංචාරක තහනම ඉවත් කර තිබේ.

ඒ අද පෙරවරුවේ සංචාරක කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමතුංග මහතා ඇතුළු පිරිසක් චීන තානාපතිවරයා හා පැවැති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් ලංකාවේ සංචාරය කිරිමේදී ‘පරිස්සම්කාරී’ වන ලෙස දන්වා තිබේ.

The Sri Lankan state minister of tourism met with the Chinese ambassador this morning, where the travel ban on visiting Sri Lanka implemented by China now been lifted to hits being ‘cautious’ when traveling @MFA_SriLanka